verbod - muziek hoofdtelefoonWie in een magazijn werkt, kan niet om het probleem heen: je reach- of vorkheftruckchauffeur (m/v) (vanaf nu gemakshalve: de clarckist) zoeft door je magazijn terwijl de wereld om hem heen verdwijnt en hij alleen nog de muziek hoort die zijn oren ingejaagd wordt via een iPod, smartphone of andere MP3-speler. Als preventieadviseur of veiligheidsbewuste magazijnmeester rijzen de haren je ten berge en ben je geneigd het halve magazijn te gaan behangen met verbodspictogrammen...

Pictogrammen zijn uitermate nuttig om informatie over te brengen, of mensen te herinneren aan geldende afspraken. Is het probleem dat er geen draagvlak is voor een bepaalde maatregel, dan mag je zoveel pictogrammen hangen alsj e wil - ze zullen enkel werken als ze gecombineerd worden met een repressief beleid. En dan nog zullen je werknemers op zoek gaan achterpoortjes...

Zonder afbreuk te doen aan het nut van een goed ontworpen veiligheidspictogram, lijkt het me toch zinvol om even de denkoefening te maken en de risicoanalyse te doen: wat zijn de risico's? Waarom is dit hardnekkige gedrag er? Welke maatregelen zijn mogelijk?

 

Lees meer: MP3-spelers in vorkheftrucks... een eeuwig pijnpunt

bron en volledig KB: Koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk (B.S. 19.9.1997) http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=590

Algemene intrinsieke kenmerken

  1. De pictogrammen moeten zo eenvoudig mogelijk zijn en de voor het begrip overbodige details dienen te worden weggelaten.
  2. De specifieke borden moeten voor de aldaar omschreven verboden handelingen, gevaren, verplichtingen of andere informatie, gebruikt worden. De gebruikte pictogrammen mogen licht afwijken van of meer gedetailleerd zijn dan de voorstellingen in het KB. De betekenis ervan dient evenwel dezelfde te zijn en verschillen of aanpassingen mogen de betekenis niet onduidelijk maken.
  3. De borden moeten gemaakt zijn van materiaal met een zo groot mogelijke schokvastheid en weerbestendigheid.
  4. De borden moeten dusdanige afmetingen en kleur- en lichttechnische eigenschappen bezitten dat zij goed zichtbaar en gemakkelijk te begrijpen zijn.

Gebruiksomstandigheden

  1. De borden worden in beginsel, rekening houdend met eventuele obstakels, op passende hoogte en op een passende plaats ten opzichte van het gezichtsveld geïnstalleerd, hetzij bij de toegang tot een zone waar een algemeen risico bestaat hetzij in de onmiddellijke nabijheid van een bepaald risico of het te signaleren object, en wel op een goed verlichte en gemakkelijk toegankelijke en zichtbare plaats.
    Bij slechte natuurlijke verlichtingsomstandigheden dienen fluorescerende kleuren, reflecterende materialen of kunstlicht te worden gebruikt.
  2. Een bord moet worden verwijderd zodra de situatie die de aanwezigheid ervan rechtvaardigt, niet meer bestaat.
Lees meer: Voorschriften betreffende signaleringsborden

Wie ooit een auto kocht, weet intussen al lang dat er niet zoiets bestaat als "rood" of "blauw". Je koopt een wagen die "sterblauw" is, of "helrood". Zelfs in de doos kleurpotloden van dochterlief, vind je nu al 7 tinten rood en 4 tinten blauw. Ook in de normen voor veiligheidspictogrammen, zijn rood, blauw en geel niet zomaal willekeurige tinten... Moet je zelf pictogrammen (laten) drukken, dan is het aangewezen om ineens het exacte kleur te kunnen afspreken met de drukker.

Wie pictogrammen moet ophangen in gebouwen of op terreinen, moet ook zorgen dat de pictogrammen voldoende groot zijn in functie van de leesafstand. Hoe groot moeten je pictogrammen zijn? Het staat beschreven in normen, en je leest het hier!

Lees meer: Kleuren voor pictogrammen

Meer artikelen...

Subcategorieën

gift

Was deze bijdrage waardevol voor jou of je onderneming?
Geniet ervan! Het is met liefde gedeeld.
Wil je me graag bedanken? Kijk even op mijn Amazon verlanglijstje, misschien kun je me met iets verrassen...