bron en volledig KB: Koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk (B.S. 19.9.1997) http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=590

Algemene intrinsieke kenmerken

 1. De pictogrammen moeten zo eenvoudig mogelijk zijn en de voor het begrip overbodige details dienen te worden weggelaten.
 2. De specifieke borden moeten voor de aldaar omschreven verboden handelingen, gevaren, verplichtingen of andere informatie, gebruikt worden. De gebruikte pictogrammen mogen licht afwijken van of meer gedetailleerd zijn dan de voorstellingen in het KB. De betekenis ervan dient evenwel dezelfde te zijn en verschillen of aanpassingen mogen de betekenis niet onduidelijk maken.
 3. De borden moeten gemaakt zijn van materiaal met een zo groot mogelijke schokvastheid en weerbestendigheid.
 4. De borden moeten dusdanige afmetingen en kleur- en lichttechnische eigenschappen bezitten dat zij goed zichtbaar en gemakkelijk te begrijpen zijn.

Gebruiksomstandigheden

 1. De borden worden in beginsel, rekening houdend met eventuele obstakels, op passende hoogte en op een passende plaats ten opzichte van het gezichtsveld geïnstalleerd, hetzij bij de toegang tot een zone waar een algemeen risico bestaat hetzij in de onmiddellijke nabijheid van een bepaald risico of het te signaleren object, en wel op een goed verlichte en gemakkelijk toegankelijke en zichtbare plaats.
  Bij slechte natuurlijke verlichtingsomstandigheden dienen fluorescerende kleuren, reflecterende materialen of kunstlicht te worden gebruikt.
 2. Een bord moet worden verwijderd zodra de situatie die de aanwezigheid ervan rechtvaardigt, niet meer bestaat.
Lees meer: Voorschriften betreffende signaleringsborden

Als preventieadviseur besef je maar al te goed het belang van duidelijke veiligheidsinstructies. Ze vormen dan ook de basis van elk welzijnsbeleid. Verkeerd begrepen instructies kunnen dan ook het verschil maken tussen een veilige of een gevaarlijke werkomgeving.

Het loont dan ook extra moeite te doen zodat instructies duidelijk zijn. Wat kan er zoal fout lopen? Soms zijn procedures niet praktisch en bureaucratisch. In andere gevallen zijn ze te vaag en vrijblijvend. Niemand is gebaat bij instructies die overtollig of onbruikbaar zijn. Eenvoudig taalgebruik en heldere instructies zijn een absolute vereiste.

Veiligheidsinstructies opstellen

Het doel van een goede veiligheidsinstructies is om werknemers te voorzien van de informatie die ze nodig hebben om hun werk veilig te kunnen uitvoeren. In welke vorm dit gebeurt, wordt door de wetgever niet bepaald. Belangrijk is dat de instrcuties hun doel bereiken. Mocht je het willen, dan zou je dus zelfs veiligheidsinstructies kunnen aanleren via een dansje en een lied. Af en toe vind je veiligheidsinstructies die aangeleerd worden via filmpjes, toch is de veiligheidsinstructiekaart met stip het meest gebruikte instrument om belangrijke instructies aan de man te brengen. De volgende tekst helpt ons bij het schrijven van een doeltreffende veiligheidsinstructiekaart (VIK).

De volgende vijf stappen kunnen je hierbij leiden:

 • Verantwoording - (Waarom) moeten deze instructies?
 • Identificatie - Wie moet de procedure uitvoeren en de bijhorende taken?
 • Opmaak - Is de instructiekaart helder en overzichtelijk?
 • Schrijfstijl - Is je taal aangepast aan je doelpubliek?
 • Documentbeheer - Hoe naar de instructies verwijzen?

 

Lees meer: Veiligheidsinstructie - 5 praktische stappen

Wie ooit een auto kocht, weet intussen al lang dat er niet zoiets bestaat als "rood" of "blauw". Je koopt een wagen die "sterblauw" is, of "helrood". Zelfs in de doos kleurpotloden van dochterlief, vind je nu al 7 tinten rood en 4 tinten blauw. Ook in de normen voor veiligheidspictogrammen, zijn rood, blauw en geel niet zomaal willekeurige tinten... Moet je zelf pictogrammen (laten) drukken, dan is het aangewezen om ineens het exacte kleur te kunnen afspreken met de drukker.

Wie pictogrammen moet ophangen in gebouwen of op terreinen, moet ook zorgen dat de pictogrammen voldoende groot zijn in functie van de leesafstand. Hoe groot moeten je pictogrammen zijn? Het staat beschreven in normen, en je leest het hier!

Lees meer: Kleuren voor pictogrammen

Meer artikelen...

gift

Was deze bijdrage waardevol voor jou of je onderneming?
Geniet ervan! Het is met liefde gedeeld.
Wil je me graag bedanken? Kijk even op mijn Amazon verlanglijstje, misschien kun je me met iets verrassen...