Pictogrammen worden vaak gebruikt om veiligheid op de werkplaats en in het alledaagse leven te verhogen: in de preventiehiërarchie vind je die echter pas als laatste maatregel. Toch zijn pictogrammen belangrijk - ook na een grondige risico-evaluatie zullen er altijd restrisico's blijven bestaan.

Iconen en pictogrammen vestigen de aandacht van gebruikers op potentiële risico's, kunnen aanwiijzingen geven over veilig gedrag. Door een set van instructies (gebod - verbod - duidelijke signalisatie) kunt u als werkgever of preventieadviseur de veiligheid in uw bedrijf gevoelig verhogen.

Een aantal pictogrammen zijn wettelijk verplicht (bijvoorbeeld GHS op gevaarlijke producten conform de REACH wetgeving). Andere zijn geïntegreerd in Europese of nationale regelgeving (wet op het Welzijn, arbowetgeving, rookverbod in openbare plaatsen) of worden aanbevolen binnen beroepsverenigingen (bijvoorbeeld pictogrammen op evacuatieplannen, "Safe Use" pictogrammen op huishoudelijke producten). Hoe dan ook: je kunt niet om veiligheidspictogrammen heen.

Heel wat online bedrijven bieden de mogelijkheid om pictogrammen te bestellen op hoogwaardige materialen (zie weblinks).
Maar steeds vaker is er ook de behoefte om deze pictogrammen in digitaal formaat te kunnen gebruiken. Hierbij denken we niet alleen aan het ontwerpen van evacuatieplannen, veiligheidsinstructiekaarten en veiligheidsetiketten op gevaarlijke stoffen, maar ook bijvoorbeeld aan educatief gebruik (handboeken, instructiefiches, projectie, doe-opdrachten rond veiligheid).

De pictogrammen op deze site zijn beschikbaar in 2 vectoriële formaten:
SVG: (Scalable Vector Graphics) een open standaard voor vectortekeningen
EMF: (Enhanced MetaFile) voor gemakkelijke import in MS Office toepassingen

De pictogrammen werden ontworpen in de Open Source toepassing Inkscape. Dit is dan ook een uitgelezen toepassing bijvoorbeeld voor het ontwerpen van evacuatieplannen.

Suggesties, opmerkingen of verzoeken kunnen via het contactformulier doorgespeeld worden.

gift

Was deze bijdrage waardevol voor jou of je onderneming?
Geniet ervan! Het is met liefde gedeeld.
Wil je me graag bedanken? Kijk even op mijn Amazon verlanglijstje, misschien kun je me met iets verrassen...