De preventiehiërarchie helpt ons bij het bepalen van de prioriteiten bij het opsporen en reduceren van risico's. Dit zijn de 7 niveau's:

  1. Verwijder het risico
  2. Vervang het risico door een veiliger alternatief
  3. Bestrijd risico's aan de bron
  4. Voorzie collectieve bescherming
  5. Voorzie persoonlijke bescherming
  6. Opleiding voorzien
  7. Signalisatie - waarschuwen

Verwijder het risico

Evalueer of het nodig is om bepaalde risicovolle handelingen binnen het bedrijf uit te voeren. De beste manier om iets veiliger te maken, is door te zorgen dat de gevaarlijke situatie verdwijnt.

Vervang het risico door een veiliger alternatief

Voor heel wat producten bestaat er veiliger alternatieven.

Bestrijd risico's aan de bron

Probeer zo vroeg mogelijk in de keten de risico's te bestrijden. Als bepaalde risico's bijvoorbeeld tijdens de productie al uitgeschakeld kunnen worden, zal dit al zorgen voor een veiliger transport.

Voorzie collectieve bescherming

Collectieve bescherming zorgt ervoor dat een hele groep werknemers of derden niet blootgesteld worden aan bepaalde risico's. Typische voorbeelden zijn: veiligheidskooien, afsluiten van een locatie, een ballustrade, luchtfilters, ...

Voorzie persoonlijke bescherming

Persoonlijke beschermingsmiddelen bieden bescherming aan één persoon - typische voorbeelden hiervan zijn: gehoorbescherming, veiligheidsschoeisel, helm, beschermende kledij, lasbril, ...

Merk op: persoonlijke beschermingmiddelen bieden geen bescherming voor omstaanders of werknemers die werken in de omgeving van een risico.

Opleiding voorzien

Deze maatregel hoort eigenlijk naast alle andere te staan: werknemers moeten steeds opgeleid worden om veilig om te gaan met de risico's waaraan ze blootgesteld worden. Nieuwsbrieven, toolboxmeetings, externe of interne opleidingen, ... Typische opleidingen zijn: BA4/BA5-attest, vorkheftruck chauffeur, HACCP-regels, ...

Opleiding verhoogt de competentie van werknemers. Het gevolg is niet alleen veiliger personeel, maar ook productiever en meer gemotiveerde werknemers.

Signalisatie - waarschuwen

Op het einde van elke risico-analyse zullen er steeds een aantal restrisico's blijven bestaan. Vaak zijn deze aanvaardbaar klein, soms zullen enkel heel specifieke groepen blootgesteld worden (bijvoorbeeld: technische dienst voor onderhoud).

Signalisatie kan gebeuren aan de hand van pictogrammen, waarschuwingsborden of geluidssignalen, maar kunnen ook voelbaar zijn (denk bijvoorbeeld aan de zachte tegels die langs de straat blinden en slechtzienden kunnen wijzen op een oversteekplaats), of uit een geur bestaan (bijvoorbeeld: aardgas is op zich geurloos - er wordt een stinkende stof aan toegevoegd zodat we in de keuken ruiken als het gas blijft openstaan).

gift

Was deze bijdrage waardevol voor jou of je onderneming?
Geniet ervan! Het is met liefde gedeeld.
Wil je me graag bedanken? Kijk even op mijn Amazon verlanglijstje, misschien kun je me met iets verrassen...