TapeMeasureLaatst, tijdens een CoPrAnt workshop rond het opzoeken van informatie op het internet, koos een groep voor de vraag: "Hoe groot moeten pictogrammen zijn in de evacuatiewegen?". De informatie die ze vonden, was op zijn minst dubbelzinnig en niet consistent.

 De conclusie van de oefening was - terecht - dat de wetgever hier niets over heeft vastgelegd. Het is de risicoanalyse die moet uitwijzen hoe groot pictogrammen moeten zijn. Wel bestaan er normen. En deze kunnen een vertrekpunt bieden: de norm NBN ISO 3864 gaat hier bijvoorbeeld specifiek over. Naast het formaat, is natuurlijk de plaats waar een pictogram hangt, wezenlijk. In plaatsen waar de verlichting niet altijd gewaarborgd is, kan ook geopteerd worden voor fotoluminiscente pictogrammen.

Toch zijn er andere instanties (bijv. verkopers van pictogrammen, of de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidssignalisatie) die adviezen formuleren die lichtjes afwijken van deze norm. Toch bestaat er grosso modo een consensus, de verschillen zijn vaak subtiel genoeg om verwaarloosbaar te zijn. Je vindt trouwens geen pictogrammen met een diameter van 75,67 cm op de vrije markt. Smile

ISO 3864

Formule: Oppervlakte bord (m²) > afstand²/2000 (meter)

 • Toegepast op cirkels:
 • Toegepast op gelijkzijdige driehoek:
 • Toegepast op vierkant:
 • Toegepast op rechthoek (Ax2A):
 • Driehoek (breedte basis): Vermenigvuldig het aantal meter met 3,4, en je krijgt de breedte in cm (bijv: max. afstand voor pictogram van 10 cm, is 34 m)
 • Cirkel (diameter): Vermenigvuldig het aantal meter met 2,52 en je krijgt de diameter in cm (bijv. max. afstand voor een pictogram met diameter 20 cm, is 7,9m)
 Maximale afstand per pictoformaat 2,5cm 5cm 10cm 14,8cm 20cm 40cm
Cirkel (diameter) 0,99m 1,98m 3,96m 5,87m 7,93m 15,85m
Driehoek (zijde) 0,74m 1,47m 2,94m 4,36m 5,89m 11,77m
Vierkant (zijde) 1,12m 2,24m 4,47m 6,62m 8,94m 17,89m
Rechthoek (zijde x 2 zijde) 1,58m 3,16m 6,32m 9,36m 12,65m 25,30m

NVVS: Nederlandse Vereniging voor Veiligheidssignalisatie

De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidssignalisatie heeft geprobeerd een pragmatische lijst op te stellen van afmetingen van pictogrammen in functie van de gekende afstand. De waarden die hier vooropgesteld worden, wijken vrij sterk af van wat bovengenoemde norm aangeeft. Geen enkele instantie hanteert deze waarden als referentie. Omdat deze instantie toch een authoriteit is, willen we hun maten vooralsnog voorleggen:

  3m 5m 10m 20m 30m 50m
Cirkel (diameter) 10 cm 15 cm 20 cm 30 cm 40 cm 60 cm
Driehoek (zijde)
Vierkant (zijde) : 70% 7 cm 10,5 cm 14 cm 21 cm 28 cm 42 cm
Rechthoek (smalste zijde) : 70%

Nog andere resultaten vind je terug op de website van de preventiedienst van de VUB, bij verkopers van blusmiddelen (bijv. Statamat) of pictogrammen (bijv. Brady) of online shops (bijv. veiligwinkel.nl). Hoewel er kleine afwijkingen zijn, kan toch gesteld worden dat de meeste diensten de ISO 3864 los volgen, zij het dat ze doorgaans minder streng zijn...

Verschillende conclusies voor hetzelfde pictogram (rond pictogram met diameter 40 cm)

 • ISO 3864: 15,85m
 • VUB: 17m
 • Statamat: 17m
 • Brady: 20m
 • Veiligwinkel: 20m
 • NVVS: 30m

Wie zich zorgen maakt over de exacte kleurkeuze voor pictogrammen, kan zich hierin verdiepen in dit artikel.

gift

Was deze bijdrage waardevol voor jou of je onderneming?
Geniet ervan! Het is met liefde gedeeld.
Wil je me graag bedanken? Kijk even op mijn Amazon verlanglijstje, misschien kun je me met iets verrassen...