verbod - muziek hoofdtelefoonWie in een magazijn werkt, kan niet om het probleem heen: je reach- of vorkheftruckchauffeur (m/v) (vanaf nu gemakshalve: de clarckist) zoeft door je magazijn terwijl de wereld om hem heen verdwijnt en hij alleen nog de muziek hoort die zijn oren ingejaagd wordt via een iPod, smartphone of andere MP3-speler. Als preventieadviseur of veiligheidsbewuste magazijnmeester rijzen de haren je ten berge en ben je geneigd het halve magazijn te gaan behangen met verbodspictogrammen...

Pictogrammen zijn uitermate nuttig om informatie over te brengen, of mensen te herinneren aan geldende afspraken. Is het probleem dat er geen draagvlak is voor een bepaalde maatregel, dan mag je zoveel pictogrammen hangen alsj e wil - ze zullen enkel werken als ze gecombineerd worden met een repressief beleid. En dan nog zullen je werknemers op zoek gaan achterpoortjes...

Zonder afbreuk te doen aan het nut van een goed ontworpen veiligheidspictogram, lijkt het me toch zinvol om even de denkoefening te maken en de risicoanalyse te doen: wat zijn de risico's? Waarom is dit hardnekkige gedrag er? Welke maatregelen zijn mogelijk?

 

 

De eerste stap in elk preventiebeleid, is het opstellen van de risicoanalyse. We gaan onderzoeken waarom een bepaalde situatie gevaarlijk(er dan een andere siutaite) is. De risico's van het luisteren naar muziek terwijl je rijdt in een magazijn zijn:

  • verminderde communicatie: door de muziek in je oren, hoor je mogelijke waarschuwingssignalen of interne communicatie niet meer.
  • mogelijke gehoorschade tijdens de uitoefening van je opdracht: Als de afgespeelde muziek leidt tot gehoorschade en muziek luisteren tijdens de uitvoering van het werk is toegestaan, kan dit geïnterpreteerd worden als werkgerelateerd. Los van mogelijke aansprakelijkheid, is het hoe dan ook je taak/verantwoordelijkheid om collega's attent te maken op de risico's van geluidsoverlast.

De clarckist is niet dom - daar ga ik van uit (fin... er bestaan wel domme clarckisten, maar ik ken ook domme preventieadviseurs - laat onze deze niet als de norm nemen). Hij kent bovenstaande argumenten ook. Blijkbaar schat hij de risico's anders in. Welke mogelijke redenen zou de clarckist kunnen hebben om dit risico toch te nemen. Welke toegevoegde waarde heeft het gebruik van die muziek in de oren?

  • De belangrijkste reden is er waarschijnlijk een van psychosociale aard: het werk is saai. De muziek houdt mij geconcentreerd en zorgt voor wat animatie tijdens het monotone werk.
  • Misschien wordt de muziek ook gebruikt om storend omgevingsgeluid te blokkeren - dan wordt de MP3-speler eigenlijk gebruikt als gehoorbescherming.
  • Mogelijk steekt iemand muziek in zijn oren om de omgeving op deze manier buiten te sluiten, en is het gebruik een symptoon van een asociaal werkklimaat waarbij pesterijen of verbale agressie voor sommigen intimiderend zijn.

Deze argumenten in beide richtingen zijn waarschijnlijk onvolledig - wie nog meer argumenten in beide richtingen kent, mag deze gerust bezorgen. Ik voeg ze dan toe aan het artikel...

In geval van een storend lawaai, is de oplossing natuurlijk eenvoudig: pak de bron van de geluidsoverlast aan, of als dit niet mogelijk is, voorzie comfortabele gehoorbescherming met spraakfilter.

Geven de clarckisten aan echt wel behoefte te hebben aan muziek, overweeg dan of er andere optiies mogelijk zijn. Reach- en vorkheftrucks hebben doorgaans het grote voordeel dat het relatief stille voertuigen zijn. Twee opties zijn bijvoorbeeld:

  • plaats kleine luidsprekertjes verspreid over het magazijn - iedereen luistert naar eenzelfde zender op de radio.
  • plaats een klein luidsprekertje (bijv. 2W) in de vorkheftrucks en voorzie een stekkertje dat ze kunnen inpluggen in hun eigen MP3-speler, smartphone, enz... Iedereen heeft zijn muziek van keuze, maar kan de omgeving perfect horen.

Een bewustmakingscampagne over de risico's van het gebruik van MP3-spelers heeft absoluut een plaats binnen de volledige context van training defensief rijden. Daarnaast is het gebruik van MP3-spelers natuurlijk ook een punt waar anderen (orderpickers bijvoorbeeld) ook mee kunnen worstelen.

Hebben pictogrammen dan geen nut in deze situatie? Absoluut wel! Als er een duidelijke afspraak bestaat, mag deze gecommuniceerd worden:

  • Nieuwe werknemers moeten soms veel onthouden. Een geheugensteuntje kan handig zijn.
  • In het magazijn komen mogelijk ook externen (ik denk bijvoorbeeld aan vrachtwagenchauffeurs). Het lijkt me logisch dat zij ook aan de regels gebonden zijn. Voor hen is dit pictogram informatief.

Het plaatsen van veiligheidspictogrammen staat met reden laag in de preventiehiërarchie. Veiligheidspictogrammen hebben hun nut als ondersteuning van andere maatregelen (collectieve bescherming, verwijderen van het risico, persoonlijke bescherming, ...), of als andere maatregelen niet mogelijk zijn. Toch mag je als preventieadviseur niet in de val lopen van direct naar pictogrammen en instructies te grijpen, zonder eerst een brede risicoanalyse van de situatie te maken.

Je vindt 2 pictogrammen op deze site.

verbod - muziek hoofdtelefoon    verbod - muziek oordopjes

 

Bijkomende bronnen

gift

Was deze bijdrage waardevol voor jou of je onderneming?
Geniet ervan! Het is met liefde gedeeld.
Wil je me graag bedanken? Kijk even op mijn Amazon verlanglijstje, misschien kun je me met iets verrassen...