gebod_-_gezichtsmasker
svg-thumb
SVG
emf-thumb
EMF

Bronnen: www.openclipart.org (gezicht)
Conformiteit: DIN 4844-2, EG 92/58/EG

Merk op: voor het werken in een stofferige omgeving zonder hinderlijke gassen, kan een mondmasker vaak volstaan. Kijk hiervoor bij het desbetreffende pictogram.

Gasfilters zijn gevuld met een filtrerend medium dat de verontreinigende bestanddelen uit de lucht fysisch of chemisch bindt. Doorgaans is de gebruikte stof actieve kool.

Het actieve deel van een gasfilter kan kun je je best voorstellen als een opeenstapeling van een heel wat fijne lagen. De verontreinigde lucht stroomt  loodrecht doorheen deze lagen vanuit de omgeving naar de binnenkant van het masker. De verontreinigde luchtstroom zal eerst de buitenste koollaag verzadigen. Verderop in de filter zullen de koollagen steeds minder verontreiniging bevatten. De verzadigde laag wordt ook wel dode laag genoemd, terwijl de gedeeltelijk verzadigde lagen een actief front vormen. Naarmate meer verontreinigde lucht wordt gezuiverd schuift dit actieve front steeds verder op naar het masker toe. Als de laatste lagen verzadigd raken, zullen de hinderlijke stoffen zich ook aan de buitenkant opstapelen. Als dit begint te gebeuren, is het een signaal dat de filter verzadigd raakt. Een dergelijke doorbraak gebeurt niet plotseling, zodat de concentratie aan verontreinigende stof in het masker slechts geleidelijk aan gelijk zal worden aan de concentratie in de omgevingslucht. Het spreekt voor zich dat bij gevaarlijke stoffen een ruimere veiligheidsmarge in acht genomen moet worden.

gift

Was deze bijdrage waardevol voor jou of je onderneming?
Geniet ervan! Het is met liefde gedeeld.
Wil je me graag bedanken? Kijk even op mijn Amazon verlanglijstje, misschien kun je me met iets verrassen...