Brandklasse A

Dit blusmiddel is geschikt voor het blussen voor het blussen van vaste stoffen, zoals hout, papier, textiel enz.

Brandklasse A
svg-thumb
SVG
emf-thumb
EMF

Brandklasse B

Dit blusmiddel is geschikt voor het blussen van vloeistoffen en vloeibaar wordende stoffen, zoals olie, benzine, vetten enz

Brandklasse B
svg-thumb
SVG
emf-thumb
EMF

Brandklasse C

Dit blusmiddel is geschikt voor het blussen van gassen, zoals butaan, propaan en aardgas.

Brandklasse C

svg-thumb
SVG
emf-thumb
EMF

Brandklasse D

Dit blusmiddel is geschikt voor het blussen van brandbare metalen, zoals magnesium, aluminium, natrium, kalium, zirkonium, lithium enz.

Brandklasse D
svg-thumb
SVG
emf-thumb
EMF

Brandklasse E (Elektrisch)

Is eigenlijk klasse A/B brand, ontstaan giftige gassen, niet blussen met water. Indien mogelijk: uitschakelen elektriciteit. Wel blussen met CO2 of poeder. Bepaalde schuimblussers zijn geschikt voor het blussen van elektrische vuren.

Brandklasse E

svg-thumb
SVG
emf-thumb
EMF

Brandklasse F

Dit blusmiddel is geschikt voor het blussen van zeer hete oliën en vetten, waarvan de hoeveelheid meer bedraagt dan 5 liter (bijvoorbeeld grote frituurovens).

Brandklasse F

svg-thumb
SVG
emf-thumb
EMF

gift

Was deze bijdrage waardevol voor jou of je onderneming?
Geniet ervan! Het is met liefde gedeeld.
Wil je me graag bedanken? Kijk even op mijn Amazon verlanglijstje, misschien kun je me met iets verrassen...